ZOMI IDOL USA

Zomi Idol USA 2018 Winner

Lia Mary Niang Sian Muang


Zomi Idol USA 2016 Winner

Lia Mary Niang Sian Siam


Zomi Idol USA 2014 Winner

Lia Paal Nu


Zomi Idol USA 2012 Winner

Tg. Gin Lam Khup


Zomi Idol USA 2010 Winner

Tg.  Cin Lam Mung

ZOMI IDOL USA ACTIVITIES

Pahtawina piakna – 2018


TOP 2 – 2018Pahtawina piakna – 2016


TOP 5 – 2016


TOP 3 – 2014


Pahtawina piakna – 2014


TOP 3 – 2012


Pahtawina piakna – 2012


Zomi Idol USA 2010 Trophy